Φις Ρεύματος

ΦIΣ DATA UTP CAT-5e 8P8C

0,05

Φις Ρεύματος

ΦIΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ UK

1,55

Φις Ρεύματος

ΦIΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ A.T. 4P2C

0,03

Φις Ρεύματος

ΦIΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ A.T. 6P4C

0,04